Kosten

Contributie

De vereniging heeft verschillende kostenposten, denk bijvoorbeeld aan de kosten voor onderhoud van de boten, diesel voor de sleepboot en afschrijving van kamp- en spelmateriaal.

Met onze leden doen we gedurende het jaar mee aan verschillende acties (Jantje Beton, Grote Clubactie, Schone Maasactie, etc.) om de kosten zoveel mogelijk te kunnen drukken. Helaas zijn deze opbrengsten niet voldoende om alle kosten te dekken en vragen we een bijdrage in de vorm van contributie aan onze leden. De hoogte van de contributie in 2023 is 189,-.

Zomerkamp

Voor het zomerkamp (meestal in de tweede week van de zomervakantie) word naast de contributie nog een extra bijdrage gevraagd om het kampterrein, eten/drinken en activiteiten te kunnen bekostigen. De bijdrage voor het zomerkamp bedraagt ongeveer €100,- voor de dolfijnen (+/- 5 dagen) en ongeveer 150,- voor de verkenners en wilde vaart (+/- 9 dagen).

 

 

Nationaal Waterkamp

Nawaka wordt eens in de 4 jaar vanuit Scouting Nederland georganiseerd. Dit is een groot zomerkamp (4500 deelnemers in 2022) waar bijna alle waterscoutinggroepen in Nederland maar ook groepen uit bijvoorbeeld Ierland aan meedoen. De kosten voor dit kamp zijn aanzienlijk hoger maar het is altijd een hele ervaring voor de kinderen om met zovéél mensen op kamp te zijn en daarmee activiteiten te doen. De bijdrage voor Nawaka bedraagt tussen de €300 en €400.

Stichting leergeld

We leven in een tijd waarin alles duurder wordt. De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen aan sport, cultuur of ontspanning en biedt daarom hulp aan via Stichting Leergeld De Stuwwal.

 

Speciaal voor kinderen van 4 tot 18 jaar zet de Stichting zich in om te helpen. Leergeld biedt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om gewoon mee te doen aan onze samenleving. Leergeld kan bijvoorbeeld een fiets, computer of laptop aanschaffen. Ook kunnen de kosten om mee te doen met zwemles, sport- of culturele activiteiten worden vergoed.  Vragen of informatie? Ga dan naar de website:  

 

Volg onze groep ook op Facebook en Instagram!